Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-28/17

"Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 151,8 2017-08-26 127

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 69,9 2017-09-26 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 1073,1 2017-08-26 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Z1a_JEDZ docx 68,6 2017-08-26 107
Z1b_JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2017-08-26 108
Z2a_ OPZ zam. część nr 1 zip 79,4 2017-08-26 124
Z2b_OPZ zam. część nr 2 zip 76,2 2017-08-26 120
Z2c_OPZ zam. częśc. nr 3 zip 82,8 2017-08-26 114
Z3_ Wzór formularza ofertowego doc 64,5 2017-08-26 109
Z4_Formularz cenowy doc 104,5 2017-08-26 114
Z5_Wykaz usług docx 17,2 2017-08-26 106
Z6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,1 2017-08-26 101
Z7_wzór umowy pdf 460,3 2017-08-26 106
Z8_wzór umowy dzierżawy pdf 115,9 2017-08-26 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert pdf 58,8 2017-09-26 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 138,0 2017-09-07 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 421,2 2017-09-25 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 22,3 2017-10-12 90
Z2a_OPZ zmodyfikowany_ zam. część nr 1 zip 57,0 2017-09-26 82
Z7_umowa sprzatanie modyfikacja doc 144,0 2017-09-07 101

Pobierz wszystkie dokumenty