Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/17

"wydanie monografii pt. Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazu"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 229,2 2017-08-24 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 173,0 2017-08-24 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,5 2017-08-24 74
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,5 2017-08-24 69
Wzór formularza oferty docx 29,4 2017-08-24 70
Wzór umowy - usługi docx 30,2 2017-08-24 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 30,0 2017-08-24 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,5 2017-09-20 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,5 2017-08-24 72
Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-09-20 32
PDF Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 595,7 2017-08-31 56
PDF Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 264,3 2017-08-31 61
PDF SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 353,7 2017-08-31 58
PDF Wykaz zrealizowanych usług pdf 166,2 2017-08-31 56
PDF Wzór formularza oferty pdf 219,7 2017-08-31 56
PDF Wzór umowy - usługi pdf 152,0 2017-08-31 56
PDF Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zas pdf 486,5 2017-08-31 57

Pobierz wszystkie dokumenty