Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/17

"wydanie monografii pt. Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazu"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 229,2 2017-08-24 265

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 173,0 2017-08-24 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,5 2017-08-24 243
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,5 2017-08-24 236
Wzór formularza oferty docx 29,4 2017-08-24 236
Wzór umowy - usługi docx 30,2 2017-08-24 239
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 30,0 2017-08-24 244

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,5 2017-09-20 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,5 2017-08-24 239
Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-09-20 196
PDF Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 595,7 2017-08-31 235
PDF Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 264,3 2017-08-31 229
PDF SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 353,7 2017-08-31 233
PDF Wykaz zrealizowanych usług pdf 166,2 2017-08-31 233
PDF Wzór formularza oferty pdf 219,7 2017-08-31 226
PDF Wzór umowy - usługi pdf 152,0 2017-08-31 239
PDF Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zas pdf 486,5 2017-08-31 226

Pobierz wszystkie dokumenty