Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/17

"wydanie monografii pt. Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazu"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 229,2 2017.08.24 304

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 173,0 2017.08.24 249

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,5 2017.08.24 298
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,5 2017.08.24 300
Wzór formularza oferty docx 29,4 2017.08.24 294
Wzór umowy - usługi docx 30,2 2017.08.24 294
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 30,0 2017.08.24 310

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,5 2017.09.20 243

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,5 2017.08.24 293
Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 48,5 2017.09.20 250
PDF Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 595,7 2017.08.31 288
PDF Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 264,3 2017.08.31 283
PDF SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 353,7 2017.08.31 276
PDF Wykaz zrealizowanych usług pdf 166,2 2017.08.31 273
PDF Wzór formularza oferty pdf 219,7 2017.08.31 271
PDF Wzór umowy - usługi pdf 152,0 2017.08.31 285
PDF Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zas pdf 486,5 2017.08.31 272

Pobierz wszystkie dokumenty