Szczegóły ogłoszenia

KA-2/050/2017

"Docieplenie i przebudowa budynku W-9 CUP (10-24) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych : wentylacji oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego : Termomodernizacja i konserwacja elewacji budynku dydaktyczno - administracyjnego, bud. 10-24, ul. Warszawska 24, Kraków. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 154,5 2017-06-19 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 251,0 2017-06-19 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 36,5 2017-06-19 174
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2017-06-19 177
Formularz ofertowy doc 94,0 2017-06-19 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017-06-19 171
Projekt umowy doc 259,5 2017-06-19 178
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 111520,2 2017-06-19 233
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2017-06-19 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017-06-19 170

Pobierz wszystkie dokumenty