Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.11.2017

"Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna, część nr 1: Wykonanie docieplenia stropodachu świetlicy i łącznika między budynkiem głównym a świetlicą oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 13003,3 2017-06-19 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 16994,7 2017-06-19 176

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 464,0 2017-06-19 189
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna roboty budowlane kody CPV pdf 127,1 2017-06-19 206
Załącznik nr 11 - Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne pdf 2643,8 2017-06-19 187
Załącznik nr 12 - Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego pdf 75,7 2017-06-19 182
Załącznik nr 12 - rys. 1 pdf 448,4 2017-06-19 197
Załącznik nr 12 - rys. 10 pdf 54,6 2017-06-19 191
Załącznik nr 12 - rys. 2 pdf 40,0 2017-06-19 190
Załącznik nr 12 - rys. 3 pdf 63,9 2017-06-19 194
Załącznik nr 12 - rys. 4 pdf 73,0 2017-06-19 195
Załącznik nr 12 - rys. 5 pdf 80,6 2017-06-19 195
Załącznik nr 12 - rys. 6 pdf 76,7 2017-06-19 195
Załącznik nr 12 - rys. 7 pdf 59,0 2017-06-19 183
Załącznik nr 12 - rys. 8 pdf 84,8 2017-06-19 195
Załącznik nr 12 - rys. 9 pdf 42,2 2017-06-19 188
Załącznik nr 13 - Informacja dotycząca BIOZ na budowie pdf 55,2 2017-06-19 177
Załącznik nr 14 - Wzór umowy pdf 633,9 2017-06-19 186
Załącznik nr 15 - Wykaz robót pdf 448,0 2017-06-19 184
Załącznik nr 16 - Wykaz osób pdf 368,3 2017-06-19 190
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 629,8 2017-06-19 185
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 648,3 2017-06-19 182
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 258,7 2017-06-19 189
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 250,5 2017-06-19 178
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,3 2017-06-19 184
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót pdf 6825,4 2017-06-19 193
Załącznik nr 8 - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 151,8 2017-06-19 183
Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlany pdf 169,2 2017-06-19 179

Pobierz wszystkie dokumenty