Szczegóły ogłoszenia

KA-2/058/2017

"Termomodernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego W-15 (10-34) HOUSTON Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa budynku (10-34 Houston) wraz z dostosowaniem do obowiązujacych przepisów ochrony ppoż., WIŚ, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 174,0 2017-06-19 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 120,5 2017-06-19 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2017-06-19 157
Formularz ofertowy doc 72,8 2017-06-19 163
Karta materiałowa pdf 333,5 2017-06-19 162
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017-06-19 161
Projekt umowy doc 295,0 2017-06-19 164
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 65309,4 2017-06-19 261
Wstępny harmonogram robót doc 80,0 2017-06-19 166
Wykaz osób doc 38,5 2017-06-19 161
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017-06-19 165
Zbiorcze zestawienie kosztów pdf 322,9 2017-06-19 179
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,8 2017-06-19 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 625,0 2017-06-29 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 64,2 2017-07-04 115

Pobierz wszystkie dokumenty