Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-49/17

"Dostawa leków stosowanych w programach lekowych i leczeniu standardowym"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy pdf 288,3 2017-06-19 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę (części) doc 107,2 2017-06-21 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 27,7 2017-06-21 110
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 241,5 2017-06-21 109
Wzór oferty XLS zał. nr 1 i 1a xls 319,5 2017-06-21 135
Wzór umowy zał. nr 3 doc 34,7 2017-06-21 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS117-234556-pl pdf 339,1 2017-06-21 83

Pobierz wszystkie dokumenty