Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-49/17

"Dostawa leków stosowanych w programach lekowych i leczeniu standardowym"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy pdf 288,3 2017-06-19 814

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach-sprostowanie pdf 75,8 2017-07-20 385

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę (części) po zmianie doc 107,5 2017-06-21 785

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 27,7 2017-06-21 758
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 241,5 2017-06-21 743
Wzór oferty XLS zał. nr 1 i 1a po zmianie xls 320,0 2017-06-21 822
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie doc 32,8 2017-06-21 753

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 70,7 2017-07-20 399

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS117-234556-pl pdf 339,1 2017-06-21 605
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,0 2017-07-20 425
Protokol z otwarcia ofert doc 25,3 2017-08-08 293

Pobierz wszystkie dokumenty