Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-09/17

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 257,6 2017-06-19 227

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,6 2017-06-19 258

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2017-06-19 215
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,6 2017-06-19 218
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-06-19 209
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 168,5 2017-06-19 278
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,1 2017-06-19 215
Wzór oferty na dostawy doc 42,8 2017-06-19 220
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 53,7 2017-06-19 213
Wzór umowy na dostawy lub usługi - Zad. 1 doc 47,4 2017-06-19 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2017-07-25 44

Pobierz wszystkie dokumenty