Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-339/17

"Remont nawierzchni w dziedzińcu pawilonów A-3-A-4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-339/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 376,5 2017-06-19 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 188,0 2017-06-19 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017-06-19 31
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-19 28
Wykaz osób doc 36,0 2017-06-19 30
Wzor umowy docx 78,2 2017-06-19 28
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-19 32
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-19 29
wzór wykazu robót budowlanych doc 45,5 2017-06-19 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-19 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 224,5 2017-06-22 7

Pobierz wszystkie dokumenty