Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-339/17

"Remont nawierzchni w dziedzińcu pawilonów A-3-A-4 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-339/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 376,5 2017-06-19 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 258,0 2017-06-28 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 188,0 2017-06-19 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017-06-19 148
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-19 144
Wykaz osób doc 36,0 2017-06-19 141
Wzor umowy docx 78,2 2017-06-19 141
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-19 149
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-19 141
wzór wykazu robót budowlanych doc 45,5 2017-06-19 144
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-19 140

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 224,5 2017-06-22 95
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 223,0 2017-06-28 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,8 2017-07-04 45
Informacja z otwarcia ofert pdf 289,2 2017-07-04 56
nowe aktualne oświadczenie podwykonawcy. doc 37,0 2017-06-28 73
Obowiązujący Wzor umowy doc 218,5 2017-06-28 74

Pobierz wszystkie dokumenty