Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-324/17

"Wykonanie usługi audytu w ramach projektu realizowanego przez Katedrę Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z umową NR DOB-BI06/08/129/2014."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,6 2017-06-16 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 162,5 2017-06-16 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017-06-26 27
Wzór formularza oferty doc 47,5 2017-06-16 56
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2017-06-16 60
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017-06-16 57
Wzór umowy - usługi doc 63,5 2017-06-16 54
Wzór wykazu osób doc 38,5 2017-06-16 54
Wzór wykazu usług doc 33,0 2017-06-16 55
Wzór zobowiązania doc 133,5 2017-06-16 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,5 2017-06-26 36

Pobierz wszystkie dokumenty