Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-293/17

"dostawa 80 szt zestawów komputerowych, 4 szt zestawów komputerowych - KC-zp.272-293/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,3 2017-06-16 160

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 doc 162,0 2017-09-04 182

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 204,0 2017-06-16 338

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-06-16 279
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 209,5 2017-06-16 295
Wzór formularza oferty doc 59,5 2017-06-16 294
Wzór umowy - dostawy doc 71,5 2017-06-16 296

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 232,5 2017-07-14 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-06-21 143
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 228,5 2017-07-14 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request txt 120,9 2017-06-16 165
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2017-07-24 121
Nowy obowiązujący formularz oferty (załącznik nr 1) doc 54,5 2017-07-14 116

Pobierz wszystkie dokumenty