Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-293/17

"dostawa 80 szt zestawów komputerowych, 4 szt zestawów komputerowych - KC-zp.272-293/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,3 2017-06-16 146

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 doc 162,0 2017-09-04 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 204,0 2017-06-16 323

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-06-16 267
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 209,5 2017-06-16 280
Wzór formularza oferty doc 59,5 2017-06-16 282
Wzór umowy - dostawy doc 71,5 2017-06-16 282

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 232,5 2017-07-14 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-06-21 130
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 228,5 2017-07-14 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request txt 120,9 2017-06-16 153
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2017-07-24 103
Nowy obowiązujący formularz oferty (załącznik nr 1) doc 54,5 2017-07-14 102

Pobierz wszystkie dokumenty