Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-335/17

"wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych Działu Nauczania, w tym także do dwóch aneksów kuchennych, w budynku C1, pok. 110, 113, 114 a, 114 b, 115 KC-zp.272-335/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,6 2017-06-16 142

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania po dokonaniu ponownej oceny ofert doc 41,0 2017-08-18 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 374,0 2017-06-16 272

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AGH_dz_nauczania_aneks_15 pdf 272,0 2017-06-16 288
AGH_dz_nauczania_aneks_16 pdf 291,8 2017-06-16 285
AGH_dz_nauczania_p110_01 pdf 324,7 2017-06-16 283
AGH_dz_nauczania_p110_02 pdf 212,8 2017-06-16 283
AGH_dz_nauczania_p110_03 pdf 207,6 2017-06-16 281
AGH_dz_nauczania_p110_04 pdf 199,6 2017-06-16 272
AGH_dz_nauczania_p113_05 pdf 274,3 2017-06-16 278
AGH_dz_nauczania_p113_06 pdf 196,9 2017-06-16 274
AGH_dz_nauczania_p113_07 pdf 174,0 2017-06-16 277
AGH_dz_nauczania_p114a_11 pdf 296,2 2017-06-16 274
AGH_dz_nauczania_p114a_12 pdf 247,5 2017-06-16 279
AGH_dz_nauczania_p114a_13 pdf 189,7 2017-06-16 280
AGH_dz_nauczania_p114a_14 pdf 177,6 2017-06-16 278
AGH_dz_nauczania_p114_08 pdf 351,4 2017-06-16 280
AGH_dz_nauczania_p114_09 pdf 260,1 2017-06-16 273
AGH_dz_nauczania_p114_10 pdf 196,7 2017-06-16 286
AGH_dz_nauczania_p115_17 pdf 405,2 2017-06-16 272
AGH_dz_nauczania_p115_18 pdf 179,5 2017-06-16 278
AGH_dz_nauczania_p115_19 pdf 152,0 2017-06-16 278
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2017-07-24 114
JEDZ doc 220,5 2017-06-16 283
PRZEDMIAR- okladka pdf 49,7 2017-06-16 276
Specyfikacja techniczno-cenowa - zał. nr 4 xls 125,5 2017-06-16 300
Wzór formularza oferty - dostawy doc 57,0 2017-06-16 278
Wzór umowy - dostawy doc 73,0 2017-06-16 287

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 231,5 2017-07-06 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request txt 121,1 2017-06-16 281
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2017-07-24 113
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A doc 63,0 2017-07-06 124

Pobierz wszystkie dokumenty