Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-290/17

"dostawa i wykonanie mebli dla WIEiT Katedry Elektroniki - KC-zp.272-290/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,3 2017-06-16 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 290-1n doc 11522,0 2017-06-16 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty - 290 doc 67,0 2017-06-16 59
Wzór umowy - 290 doc 67,0 2017-06-16 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,1 2017-06-20 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 218,1 2017-06-21 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,6 2017-06-16 46
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,5 2017-06-16 49

Pobierz wszystkie dokumenty