Szczegóły ogłoszenia

IN.271.41.2.2017

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem sfinansowania planowego deficytu budżetowego na rok 2017. Kredyt udzielony jednorazowo. Zamówienie nie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)."

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 152,0 2017-06-07 84

Pobierz wszystkie dokumenty