Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/13/2017

"Usługa asysty technicznej Systemu ERP Egeria dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przez okres 24 miesięcy."

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 128,5 2017-06-14 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,5 2017-06-14 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2017-06-14 101
formularz oferty EGERIA docx 21,5 2017-06-14 102
Opis przedmiotu zamówienia asysta techniczna docx 15,5 2017-06-14 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2017-06-14 100
projekt umowy egeria doc 158,0 2017-06-14 106
Wykaz usług EGERIA docx 19,2 2017-06-14 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2017-06-14 100

Pobierz wszystkie dokumenty