Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-16/17

"Prace renowacyjne, konserwatorskie i remontowe Kaplicy p.w. Św. Józefa na terenie Szpitala Dziecięcego w Poznaniu przy ul. Krysiewicza 7/8"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,8 2017.06.14 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 1827,1 2017.06.14 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja pozwolenia na budowę zał. nr 11 pdf 360,7 2017.06.14 160
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017.06.14 150
Formularz oferty - zał. nr 1 docx 26,0 2017.06.14 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2017.06.14 148
Postanowienie konserwatorskie zał. nr 10 pdf 501,0 2017.06.14 152
Pozwolenie konserwatorskie zał. nr 12 pdf 1239,2 2017.06.14 148
Program prac konserwatorskich zał. nr 9 pdf 3170,9 2017.06.14 241
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.1 7z 3721,7 2017.06.14 167
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.2 7z 5148,3 2017.06.14 162
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.3 7z 3140,3 2017.06.14 154
Projekt elektryczny BW zał nr 8 7z 1712,0 2017.06.14 153
przedmiar robót instal. elektryczne zał. nr 14 pdf 192,4 2017.06.14 168
przedmiar robót ogólnobudowlany zał. nr 13 pdf 440,2 2017.06.14 199
Wykaz osób - zał. nr 6 docx 26,0 2017.06.14 147
Wykaz robót budowlanych - zał. nr 5 docx 27,0 2017.06.14 150
wzór umowy - zał. nr 2 doc 195,5 2017.06.14 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 66,6 2017.06.26 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 57,1 2017.06.30 102
scan inf. z aukcji pdf 59,6 2017.07.17 86

Pobierz wszystkie dokumenty