Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-16/17

"Prace renowacyjne, konserwatorskie i remontowe Kaplicy p.w. Św. Józefa na terenie Szpitala Dziecięcego w Poznaniu przy ul. Krysiewicza 7/8"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,8 2017-06-14 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 1827,1 2017-06-14 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja pozwolenia na budowę zał. nr 11 pdf 360,7 2017-06-14 144
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2017-06-14 137
Formularz oferty - zał. nr 1 docx 26,0 2017-06-14 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2017-06-14 136
Postanowienie konserwatorskie zał. nr 10 pdf 501,0 2017-06-14 140
Pozwolenie konserwatorskie zał. nr 12 pdf 1239,2 2017-06-14 136
Program prac konserwatorskich zał. nr 9 pdf 3170,9 2017-06-14 172
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.1 7z 3721,7 2017-06-14 154
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.2 7z 5148,3 2017-06-14 148
Projekt architektoniczny BW zał nr 7 cz.3 7z 3140,3 2017-06-14 142
Projekt elektryczny BW zał nr 8 7z 1712,0 2017-06-14 140
przedmiar robót instal. elektryczne zał. nr 14 pdf 192,4 2017-06-14 150
przedmiar robót ogólnobudowlany zał. nr 13 pdf 440,2 2017-06-14 161
Wykaz osób - zał. nr 6 docx 26,0 2017-06-14 133
Wykaz robót budowlanych - zał. nr 5 docx 27,0 2017-06-14 137
wzór umowy - zał. nr 2 doc 195,5 2017-06-14 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 66,6 2017-06-26 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 57,1 2017-06-30 88
scan inf. z aukcji pdf 59,6 2017-07-17 70

Pobierz wszystkie dokumenty