Szczegóły ogłoszenia

CRZP/54/2017/AEZ

"Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
533045-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,4 2017-06-14 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 369,5 2017-06-14 224

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 316,5 2017-06-14 240
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,5 2017-06-14 239
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2017-06-14 191
4_Wykaz robót budowlanych doc 53,0 2017-06-14 225
5_Wykaz osób doc 59,0 2017-06-14 241
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 286,5 2017-06-14 236
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 52,5 2017-06-14 231
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 43,0 2017-06-14 237
9_Wzór umowy doc 141,5 2017-06-14 246
_10_Dokumentacja przetargowa rar 13490,2 2017-06-14 247

Pobierz wszystkie dokumenty