Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-11/17

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP htm 83,6 2017-06-14 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 48,0 2017-06-14 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-06-14 58
Logo Politechniki Częstochowskiej pdf 38,2 2017-06-14 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,0 2017-06-14 58
Projekt umowy zad. 1 doc 70,5 2017-06-14 64
Projekt umowy zad. 2-8 doc 64,5 2017-06-14 63
Protokół zdawczo-odbiorczy (zad. 1) doc 37,5 2017-06-14 59
Protokół zdawczo-odbiorczy (zad. 2-8) doc 37,5 2017-06-14 62
Rozporządzenie MNiSW z dn. 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu st pdf 1399,0 2017-06-14 60
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 22,5 2017-06-14 75
Ślubowanie Politechniki Częstochowskiej docx 11,8 2017-06-14 60
Uchwała nr 151_2013_2014 Senatu PCz. z dnia 28.05.2014 r. pdf 2359,4 2017-06-14 58
Wzór formularza oferty docx 18,7 2017-06-14 60
Wzór gilosza świadectw pdf 267,5 2017-06-14 59

Pobierz wszystkie dokumenty