Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-329/17

"dostawa 1 szt serwera - KC-zp.272-329/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,5 2017-06-14 176

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pdf 80,2 2017-06-28 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 159,0 2017-06-14 300

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-06-14 294
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 229,0 2017-06-14 293
Wzór formularza oferty doc 51,0 2017-06-14 298
Wzór umowy - dostawy doc 68,0 2017-06-14 296

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 222,0 2017-06-26 146
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017-07-24 126
JEDZ ESPD 329 xml 120,8 2017-06-14 307

Pobierz wszystkie dokumenty