Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-329/17

"dostawa 1 szt serwera - KC-zp.272-329/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,5 2017-06-14 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 159,0 2017-06-14 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,0 2017-06-14 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 229,0 2017-06-14 40
Wzór formularza oferty doc 51,0 2017-06-14 39
Wzór umowy - dostawy doc 68,0 2017-06-14 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ ESPD 329 xml 120,8 2017-06-14 39

Pobierz wszystkie dokumenty