Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-310/17

"Dostawa 1 szt. laptopa wraz z pokrowcem i myszą dla WZ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 228,0 2017-06-14 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,8 2017-06-14 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,6 2017-06-14 291
ESPD-KC-zp.272-310-17 xml 132,2 2017-06-14 296
JEDZ - KC-zp.272-310-17 doc 223,5 2017-06-14 295
Wzór formularza oferty doc 28,1 2017-06-14 291
Wzór umowy - dostawy doc 29,1 2017-06-14 294

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2017-07-25 109

Pobierz wszystkie dokumenty