Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-304/17

"dostawa stolików (34 szt.) i krzeseł (35 szt.) do sal :303,304 Łącznik A3/A4 do WMS AGH - KC-zp.272-304/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,3 2017-06-14 164

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 182,5 2017-06-14 312

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 53,5 2017-06-14 309
Wzór umowy doc 67,5 2017-06-14 304

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,5 2017-07-25 119
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-07-25 104
JEDZ 304 xml 231,2 2017-06-14 152
JEDZ WORD doc 220,5 2017-06-14 104

Pobierz wszystkie dokumenty