Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/09/06/01/2017

"Świadczenie usługi serwisowej systemów Clininet, PACS/NetRAAD, apteki szpitalnej Eurosoft Apteka"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,3 2017-06-13 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 187,0 2017-06-13 247

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-06-13 240
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-06-13 234
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,0 2017-06-13 245
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2017-06-13 236
Szczegółowy opis zamówienia doc 62,0 2017-06-13 260
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2017-06-13 242
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 92,5 2017-06-13 254
Zalacznik do faktury doc 32,0 2017-06-13 242
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017-06-13 243

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 71,5 2017-07-13 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,0 2017-07-20 87
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13_07_2017 doc 62,5 2017-07-13 87
Wzór umowy na dostawy lub usługi 13_07_2017 doc 112,0 2017-07-13 90

Pobierz wszystkie dokumenty