Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/09/06/01/2017

"Świadczenie usługi serwisowej systemów Clininet, PACS/NetRAAD, apteki szpitalnej Eurosoft Apteka"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,3 2017-06-13 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 187,0 2017-06-13 263

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-06-13 251
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-06-13 244
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,0 2017-06-13 255
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2017-06-13 252
Szczegółowy opis zamówienia doc 62,0 2017-06-13 270
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2017-06-13 256
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 92,5 2017-06-13 269
Zalacznik do faktury doc 32,0 2017-06-13 252
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017-06-13 257

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 71,5 2017-07-13 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,0 2017-07-20 97
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13_07_2017 doc 62,5 2017-07-13 99
Wzór umowy na dostawy lub usługi 13_07_2017 doc 112,0 2017-07-13 102

Pobierz wszystkie dokumenty