Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-351/17

"Dostawa komputerów przenośnych dla WZ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 228,4 2017-06-13 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,2 2017-06-13 262

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,5 2017-06-13 276
ESPD - KC-zp.272-351-17 xml 132,1 2017-06-13 279
JEDZ - KC-zp.272-351-17 doc 224,0 2017-06-13 275
Wzór formularza oferty doc 27,0 2017-06-13 275
Wzór umowy - dostawy doc 29,9 2017-06-13 276

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2017-07-20 110

Pobierz wszystkie dokumenty