Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-342/17

"Remont pomieszczeń nr 110, 113, 114a, 115 w pawilonie C-1 dla potrzeb Działu Nauczania AGH w Krakowie. KC-zp.272-342/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,3 2017-06-12 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017-06-12 235

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 50,0 2017-06-12 208
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-06-12 208
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,0 2017-06-12 212
Wykaz osób doc 52,0 2017-06-12 210
Wykaz robót doc 46,0 2017-06-12 214
Wzor umowy docx 70,9 2017-06-12 215
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 34,5 2017-06-12 214
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-06-12 210

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,4 2017-06-22 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,9 2017-06-27 114
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-06-27 138
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,3 2017-06-12 188

Pobierz wszystkie dokumenty