Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-10/17

"Dostawa 10 zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,2 2017-06-12 709

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 65,1 2017-06-13 525

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,0 2017-06-12 708

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,7 2017-06-12 702
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 95,6 2017-06-12 696
Protokół odbioru - wzór docx 15,9 2017-06-12 691
Szczegółowy opis zamówienia docx 33,4 2017-06-12 725
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 38,0 2017-06-12 696
Wzór oferty na dostawy doc 40,0 2017-06-12 701
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 53,7 2017-06-12 687

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SIWZ doc 29,4 2017-06-13 531

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,5 2017-06-21 495

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2017-07-26 167

Pobierz wszystkie dokumenty