Szczegóły ogłoszenia

ZP/27/2017

"Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn.Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 156,1 2017-06-10 415

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 351,2 2017-06-29 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP-27-2017 na roboty budowlane procedura pełna doc 315,0 2017-06-10 532

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1. Opis i załączniki 1.1.1-1.1.6 ZIP 11092,4 2017-06-10 542
1.10. PW Technologia ANEKS zip 6155,1 2017-06-10 450
1.11. PW Konstrukcja zip 25862,7 2017-06-10 457
1.12. PW Wentylacja zip 41337,1 2017-06-10 458
1.13. PW Wod-kan zip 23656,4 2017-06-10 439
1.14. PW Inst. c.o. c.t zip 24072,8 2017-06-10 438
1.15. PW Inst. chłodu i CTS zip 24568,6 2017-06-10 452
1.16. PW Gazy medyczne zip 11432,1 2017-06-10 435
1.17. PW Elektr. silnoprądowe zip 57489,6 2017-06-10 462
1.18. PW Elektr. niskoprądowe zip 17977,8 2017-06-10 477
1.19. PW Zabezp. p.poż zip 19912,2 2017-06-10 443
1.2.10 - Pozostałe wyposażenie docx 45,5 2017-06-10 510
1.20. PW Sieci zewnętrzne zip 36525,0 2017-06-10 448
1.21. STWiOR Arch Techn Konst ZIP 2755,2 2017-06-10 426
1.22. STWiOR Wentylacja ZIP 521,3 2017-06-10 324
1.23. STWiOR Wod Kan ZIP 1417,0 2017-06-10 335
1.24. STWiOR C.O. Sieci zew ZIP 519,9 2017-06-10 334
1.25. STWiOR CHŁODU i CTS ZIP 419,9 2017-06-10 342
1.26. STWiOR Gazy med ZIP 645,3 2017-06-10 324
1.27. STWiOR Elektr ZIP 1014,8 2017-06-10 354
1.3. PB - tom I zip 46264,0 2017-06-10 366
1.4. PB - tom II zip 7312,0 2017-06-10 355
1.5. PLAN_ORGANIZACJI_ROBOT ZIP 3889,5 2017-06-10 343
1.6-1.8. PW Architektura zip 68632,2 2017-06-10 392
1.9. PW Technologia zip 12931,5 2017-06-10 335
28. Przedmiar - Arch, Konstr. zip 9530,2 2017-06-10 371
29. Przedmiar - Wentylacja zip 460,8 2017-06-10 350
30. Przedmiar - Wod-kan zip 257,9 2017-06-10 341
31. Przedmiar - CO-CT-CTS-Chłodu zip 1812,0 2017-06-10 332
32. Przedmiar - Gazy medyczne zip 269,9 2017-06-10 336
33. Przedmiary - Elektryczne zip 2186,0 2017-06-10 372
34. Przedmiar - Sieci zew. zip 220,1 2017-06-10 355
Zał. 1.2.1 - Kolumna anestezjologiczna doc 148,0 2017-06-10 385
Zał. 1.2.2 - Kolumna chirurgiczna doc 137,5 2017-06-10 375
Zał. 1.2.3 - Lampa operacyjna doc 161,5 2017-06-10 395
Zał. 1.2.4 - Wybudzeniowa jednostka zasilająca doc 137,5 2017-06-10 363
Zał. 1.2.5 - Lampa zabiegowa doc 114,5 2017-06-10 374
Zał. 1.2.6 - Negatoskop cyfrowy doc 119,0 2017-06-10 358
Zał. 1.2.7 - System do tworzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta i wide doc 209,5 2017-06-10 400
Zał. 1.2.8 - Myjnia do kaczek i basenów doc 132,0 2017-06-10 363
Zał. 1.2.9 - System wideo monitoringu pacjenta (6 stanowisk) doc 107,0 2017-06-10 392
Zał. nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 244,0 2017-06-10 338
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy ZP-27-2017 doc 63,5 2017-06-10 354
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 39,0 2017-06-10 329
Załącznik nr 5 - Wykaz osób doc 43,5 2017-06-10 343
Załącznik nr 6 - wzór umowy doc 191,5 2017-06-10 388
Załącznik nr 7 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,0 2017-06-10 330
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 36,5 2017-06-10 332
Załącznik nr 9 - Wykaz wyposażenia stałego i urządzeń docx 21,7 2017-06-10 399

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 173,3 2017-07-19 403
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 28,5 2017-07-19 88

Pobierz wszystkie dokumenty