Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-365/17

"Remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pawilonie A-0, AGH w Krakowie -KC-zp.272-365/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,3 2017-06-09 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2017-06-09 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 51,0 2017-06-09 123
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-06-09 125
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017-06-09 119
Wykaz osób doc 51,0 2017-06-09 122
Wykaz robót doc 47,0 2017-06-09 120
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,0 2017-06-09 122
Wzór umowy doc 192,5 2017-06-09 135
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-06-09 121

Pobierz wszystkie dokumenty