Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-365/17

"Remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pawilonie A-0, AGH w Krakowie -KC-zp.272-365/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,3 2017.06.09 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2017.06.09 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 51,0 2017.06.09 195
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017.06.09 197
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017.06.09 190
Wykaz osób doc 51,0 2017.06.09 193
Wykaz robót doc 47,0 2017.06.09 197
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,0 2017.06.09 196
Wzór umowy doc 192,5 2017.06.09 213
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017.06.09 194

Pobierz wszystkie dokumenty