Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/17

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 381,0 2017.06.09 143

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 229,5 2017.06.23 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2017.06.09 242

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017.06.09 199
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017.06.09 201
Wykaz osób doc 47,5 2017.06.09 193
Wzor umowy docx 78,9 2017.06.09 169
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017.06.09 194
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017.06.09 165
wzór wykazu robót budowlanych doc 46,0 2017.06.09 189
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017.06.09 191

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017.06.23 143
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 223,5 2017.06.28 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 236,0 2017.06.13 180
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 235,5 2017.06.28 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 26,0 2017.07.03 93
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017.07.03 119
nowe aktualne oświadczenie podwykonawcy. doc 37,0 2017.06.28 124
Obowiązujacy wzór umowy doc 224,0 2017.06.28 125
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017.06.23 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 223,5 2017.06.28 102
Zmiana ogłoszenia 2 doc 260,5 2017.06.28 107

Pobierz wszystkie dokumenty