Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/17

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 381,0 2017-06-09 47

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 229,5 2017-06-23 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2017-06-09 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017-06-09 76
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-09 76
Wykaz osób doc 47,5 2017-06-09 78
Wzor umowy docx 78,9 2017-06-09 75
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-09 74
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-09 75
wzór wykazu robót budowlanych doc 46,0 2017-06-09 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-09 72

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017-06-23 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 236,0 2017-06-13 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-06-23 8

Pobierz wszystkie dokumenty