Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/17

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 381,0 2017-06-09 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 229,5 2017-06-23 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2017-06-09 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017-06-09 160
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-09 159
Wykaz osób doc 47,5 2017-06-09 154
Wzor umowy docx 78,9 2017-06-09 128
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-09 154
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-09 126
wzór wykazu robót budowlanych doc 46,0 2017-06-09 148
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-09 154

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017-06-23 105
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 223,5 2017-06-28 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 236,0 2017-06-13 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 235,5 2017-06-28 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 26,0 2017-07-03 54
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017-07-03 73
nowe aktualne oświadczenie podwykonawcy. doc 37,0 2017-06-28 85
Obowiązujacy wzór umowy doc 224,0 2017-06-28 87
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-06-23 69
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 223,5 2017-06-28 64
Zmiana ogłoszenia 2 doc 260,5 2017-06-28 68

Pobierz wszystkie dokumenty