Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/17

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 381,0 2017-06-09 136

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 229,5 2017-06-23 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2017-06-09 238

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017-06-09 193
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-09 194
Wykaz osób doc 47,5 2017-06-09 187
Wzor umowy docx 78,9 2017-06-09 162
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-09 187
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-09 158
wzór wykazu robót budowlanych doc 46,0 2017-06-09 182
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-09 185

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017-06-23 136
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 223,5 2017-06-28 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 236,0 2017-06-13 173
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 235,5 2017-06-28 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 26,0 2017-07-03 85
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017-07-03 111
nowe aktualne oświadczenie podwykonawcy. doc 37,0 2017-06-28 116
Obowiązujacy wzór umowy doc 224,0 2017-06-28 118
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-06-23 100
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 223,5 2017-06-28 95
Zmiana ogłoszenia 2 doc 260,5 2017-06-28 99

Pobierz wszystkie dokumenty