Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/17

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń nr 113, 114, 115a, 115b w hali H-A1 WGiG na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 381,0 2017-06-09 119

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 229,5 2017-06-23 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2017-06-09 221

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017-06-09 174
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-09 174
Wykaz osób doc 47,5 2017-06-09 168
Wzor umowy docx 78,9 2017-06-09 143
Wzór formularza oferty doc 48,5 2017-06-09 168
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-09 141
wzór wykazu robót budowlanych doc 46,0 2017-06-09 163
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-09 168

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017-06-23 119
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 223,5 2017-06-28 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 236,0 2017-06-13 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 235,5 2017-06-28 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 26,0 2017-07-03 67
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017-07-03 89
nowe aktualne oświadczenie podwykonawcy. doc 37,0 2017-06-28 99
Obowiązujacy wzór umowy doc 224,0 2017-06-28 101
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-06-23 83
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2) doc 223,5 2017-06-28 77
Zmiana ogłoszenia 2 doc 260,5 2017-06-28 81

Pobierz wszystkie dokumenty