Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-311/17

" dostawa wysokowydajnych komputerów przenośnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki- KC-zp.272-311/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 227,0 2017-06-08 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 152,5 2017-06-08 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty - dostawy doc 26,6 2017-06-08 211
Wzór umowy docx 32,4 2017-06-08 215

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 216,2 2017-06-21 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 215,8 2017-07-13 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,5 2017-07-18 11
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2017-07-18 20
JEDZ 311 xml 234,6 2017-06-08 78

Pobierz wszystkie dokumenty