Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-327/17

"dostawa specjalistycznego oprogramowania z jednostanowiskową komercyjną licencją na czas nieokreślony dla WGGiOŚ - KC-zp.272-327/17 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 227,4 2017-06-08 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 127,0 2017-06-08 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 48,0 2017-06-08 146
Wzór formularza oferty 246 docx 26,4 2017-06-08 144
wzór umowy doc 78,0 2017-06-08 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2017-06-19 99
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 22,0 2017-06-14 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2017-06-14 115

Pobierz wszystkie dokumenty