Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/06/06/01/2017

"Zakup i dostawa zespołu lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego Aquilion firmy Toshiba"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 32,1 2017-06-07 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 150,5 2017-06-07 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-06-07 130
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-06-07 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2017-06-07 123
Szczegółowy opis zamówienia doc 32,5 2017-06-07 130
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,0 2017-06-07 129
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,5 2017-06-07 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 33,0 2017-06-13 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2017-06-16 89

Pobierz wszystkie dokumenty