Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-346/17

"dostawa kamer sportowych i gimbali - KC-zp.272-346/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 227,5 2017-06-07 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,7 2017-06-07 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,7 2017-06-07 103
Wzór formularza oferty doc 26,5 2017-06-07 109
Wzór umowy - dostawy doc 28,7 2017-06-07 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-06-20 62

Pobierz wszystkie dokumenty