Szczegóły ogłoszenia

51/2017

"Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE doc 102,0 2017-06-07 682

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3 Sprostowanie ogłoszenia DzUUE doc 40,5 2017-07-05 359
4 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017-07-11 343
5 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017-07-18 330
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,0 2017-06-16 296
Sprostowanie do ogł. DzUUE doc 32,5 2017-06-08 460

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 1103,5 2017-06-07 810

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
03.2016_Opinia geotechniczna pdf 6258,3 2017-06-07 575
19.05.2017 KONCEPCJA rar 15023,2 2017-06-07 799
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017-06-07 565
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 291,5 2017-06-07 569
Mapa z zaznaczonym zbiornikiem tlenu med tif 7748,2 2017-06-07 566
Opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ogólne doc 112,5 2017-06-07 688
PFU_aktualizacja -kwiecień 2017 doc 3761,5 2017-06-07 774
Podział wynagrodzenia na usługi projektowe, roboty budowlane i inwestycyjn xlsx 12,7 2017-06-07 618
Podział wynagrodzenia na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru auto xls 35,0 2017-06-07 617
popr Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1251,5 2017-06-07 264
Popr Wymogi_tech-ekspl_mebli_medycznych docx 25,2 2017-06-07 270
Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1256,0 2017-06-07 605
Przykładowe parametry sprzętu którego nie dotyczy to postępowanie xls 834,5 2017-06-07 659
Specyfikacja_Techniczna_aparaty do hemodializy docx 33,9 2017-06-07 603
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny anestezjologiczne docx 32,7 2017-06-07 571
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny chirurgiczne docx 31,5 2017-06-07 584
Specyfikacja_Techniczna_lampy docx 35,4 2017-06-07 626
Specyfikacja_Techniczna_stacja uzdatniania wody docx 32,1 2017-06-07 587
Wizualizacje budynku i pomieszczeń pdf 4524,1 2017-06-07 617
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2017-06-07 586
Wykaz dostaw lub usług doc 38,0 2017-06-07 595
Wykaz osób doc 68,5 2017-06-07 565
Wymogi tech-ekspl mebli medycznych rtf 170,7 2017-06-07 614
Wzór oferty na roboty budowlane 51 dot 62,5 2017-06-07 577
zał. do umowy zasady srodowiskowe doc 29,0 2017-06-07 568
Zestawienie wyposażenia_technologicznego xlsx 328,2 2017-06-07 690

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2017-07-03 510

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 107,5 2017-07-19 339
2 Wyjaśnienia do Wykonawców doc 360,0 2017-07-03 442
3 Wyjaśnienia na zapytania w sprawie SIWZ doc 875,0 2017-07-07 419
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 172,5 2017-07-13 359
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,5 2017-06-14 578

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 3961,8 2017-09-19 256
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 19,0 2017-09-19 231

Pobierz wszystkie dokumenty