Szczegóły ogłoszenia

51/2017

"Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE doc 102,0 2017-06-07 212

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do ogł. DzUUE doc 32,5 2017-06-08 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 1120,0 2017-06-07 257

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
03.2016_Opinia geotechniczna pdf 6258,3 2017-06-07 162
19.05.2017 KONCEPCJA rar 15023,2 2017-06-07 253
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017-06-07 154
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 291,5 2017-06-07 153
Mapa z zaznaczonym zbiornikiem tlenu med tif 7748,2 2017-06-07 155
Opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ogólne doc 112,5 2017-06-07 202
PFU_aktualizacja -kwiecień 2017 doc 3761,5 2017-06-07 197
Podział wynagrodzenia na usługi projektowe, roboty budowlane i inwestycyjn xlsx 12,7 2017-06-07 163
Podział wynagrodzenia na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru auto xls 35,0 2017-06-07 155
Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1256,0 2017-06-07 166
Przykładowe parametry sprzętu którego nie dotyczy to postępowanie xls 834,5 2017-06-07 179
Specyfikacja_Techniczna_aparaty do hemodializy docx 33,9 2017-06-07 171
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny anestezjologiczne docx 32,7 2017-06-07 172
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny chirurgiczne docx 31,5 2017-06-07 171
Specyfikacja_Techniczna_lampy docx 35,4 2017-06-07 188
Specyfikacja_Techniczna_stacja uzdatniania wody docx 32,1 2017-06-07 160
Wizualizacje budynku i pomieszczeń pdf 4524,1 2017-06-07 175
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2017-06-07 150
Wykaz dostaw lub usług doc 38,0 2017-06-07 152
Wykaz osób doc 68,5 2017-06-07 150
Wymogi tech-ekspl mebli medycznych rtf 170,7 2017-06-07 169
Wzór oferty na roboty budowlane 51 dot 62,5 2017-06-07 155
zał. do umowy zasady srodowiskowe doc 29,0 2017-06-07 155
Zestawienie wyposażenia_technologicznego xlsx 594,5 2017-06-07 202

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2017-06-14 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,5 2017-06-14 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Poliklinika doc 30,0 2017-06-16 109

Pobierz wszystkie dokumenty