Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2017

"Dostawa projektorów oraz mikrofonu dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 89,5 2017-06-01 259

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,5 2017-06-01 241

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-06-01 259
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2017-06-01 240
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 90,0 2017-06-01 270
Wzór oferty na dostawy doc 55,0 2017-06-01 241
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017-06-01 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017-06-09 209

Pobierz wszystkie dokumenty