Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2017

"Dostawa projektorów oraz mikrofonu dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 89,5 2017-06-01 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,5 2017-06-01 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-06-01 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2017-06-01 90
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 90,0 2017-06-01 111
Wzór oferty na dostawy doc 55,0 2017-06-01 93
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017-06-01 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2017-06-09 48

Pobierz wszystkie dokumenty