Szczegóły ogłoszenia

FER.271.8.2017

"Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Ołpinach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,1 2017-05-30 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 158,0 2017-05-30 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-05-30 56
Formularz ofertowy doc 38,5 2017-05-30 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,5 2017-05-30 55
wzór umowy doc 124,5 2017-05-30 59
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 31,5 2017-05-30 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017-05-30 55

Pobierz wszystkie dokumenty