Szczegóły ogłoszenia

FER.271.8.2017

"Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Ołpinach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,1 2017-05-30 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 158,0 2017-05-30 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-05-30 36
Formularz ofertowy doc 38,5 2017-05-30 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,5 2017-05-30 36
wzór umowy doc 124,5 2017-05-30 37
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 31,5 2017-05-30 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2017-05-30 36

Pobierz wszystkie dokumenty