Szczegóły ogłoszenia

16/5/ZP/2017

"Kriokomora ogólnoustrojowa w systemie sprężarkowo-kaskadowego układu chłodniczego."

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 510,0 2017-05-31 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 552,7 2017-05-31 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 417,3 2017-05-31 114
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym pdf 601,3 2017-05-31 113
istotne dla stron postanowienia pdf 365,6 2017-05-31 19
Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 863,9 2017-05-31 118
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja pdf 1215,4 2017-05-31 113
opis przedmiotu zamówienia pdf 401,9 2017-05-31 120
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pdf 601,3 2017-05-31 117
Wzór oferty na dostawy pdf 725,5 2017-05-31 116

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana1 pdf 1191,7 2017-06-07 21

Pobierz wszystkie dokumenty