Szczegóły ogłoszenia

16/5/ZP/2017

"Kriokomora ogólnoustrojowa w systemie sprężarkowo-kaskadowego układu chłodniczego."

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 510,0 2017-05-31 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 552,7 2017-05-31 258

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 417,3 2017-05-31 255
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym pdf 601,3 2017-05-31 261
istotne dla stron postanowienia pdf 365,6 2017-05-31 114
Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 863,9 2017-05-31 264
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja pdf 1215,4 2017-05-31 256
opis przedmiotu zamówienia pdf 401,9 2017-05-31 281
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom pdf 601,3 2017-05-31 262
Wzór oferty na dostawy pdf 725,5 2017-05-31 260

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana1 pdf 1191,7 2017-06-07 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1325,4 2017-06-29 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 785,4 2017-07-11 80

Pobierz wszystkie dokumenty