Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-325/17

"Remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pawilonie A-0, AGH w Krakowie -KC-zp.272-325/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 393,5 2017-05-31 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,5 2017-05-31 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 50,5 2017-05-31 170
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-31 168
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,2 2017-05-31 167
Wykaz osób doc 51,0 2017-05-31 168
Wykaz robót doc 47,0 2017-05-31 167
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,0 2017-05-31 168
Wzór umowy doc 192,5 2017-05-31 173
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-31 169

Pobierz wszystkie dokumenty