Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-322/17

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 228,5 2017-05-31 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,5 2017-05-31 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,2 2017-05-31 148
Opis zamówienia KC-zp.272-322-17- częsci komputerowe doc 188,0 2017-05-31 172
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2017-05-31 151
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 26,3 2017-05-31 155
Wzór formularza oferty doc 26,2 2017-05-31 152
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2017-05-31 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017-06-08 113

Pobierz wszystkie dokumenty