Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-09/17

"Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 62,5 2017-05-30 363

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,6 2017-05-30 386

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-05-30 357
Formularz cenowy doc 43,0 2017-05-30 380
Formularz oferty doc 50,5 2017-05-30 370
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,0 2017-05-30 361
projekt umowy doc 65,5 2017-05-30 358
protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,5 2017-05-30 359

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 17,9 2017-06-13 162

Pobierz wszystkie dokumenty