Szczegóły ogłoszenia

ZP/1160/U/17

"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu ZP1160U17 doc 154,0 2017-05-30 176

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia - zmiana terninu składania ofer pdf 248,9 2017-06-21 149
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert pdf 1329,0 2017-06-13 157
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy NOWY doc 178,0 2017-06-13 144
Zmiana ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert pdf 297,0 2017-06-26 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 54,0 2017-05-30 224
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 124,5 2017-05-30 226
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 555,6 2017-05-30 221
Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy docx 28,9 2017-05-30 206
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 70,5 2017-05-30 224
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,2 2017-05-30 205

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania w sprawie ogłoszenia o zamowieniu- odpowi pdf 1516,1 2017-06-16 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 30,0 2017-07-04 117

Pobierz wszystkie dokumenty