Szczegóły ogłoszenia

KA-2/054/2017

"Wykonanie fundamentów wraz z instalacjami oraz montaż typowego domku drewnianego na terenie kortów tenisowych CSiR PK, dz. nr 21/81 obr.6 Nowa Huta, przy ul. Florera (dojazd do ul. Skarżyńskiego) w Krakowie, w formule: zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP docx 43,6 2017-05-30 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 174,5 2017-05-30 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2017-05-30 152
Formularz ofertowy doc 49,5 2017-05-30 155
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2017-05-30 150
Projekt umowy doc 211,0 2017-05-30 154
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9551,3 2017-05-30 157
Wykaz osób doc 36,0 2017-05-30 149
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2017-05-30 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,5 2017-05-30 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2017-06-14 81

Pobierz wszystkie dokumenty