Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-17/17

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu T"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 519677 docx 25,2 2017.05.30 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 18,1 2017.06.05 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 871,0 2017.05.30 151

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór umowy pdf 518,0 2017.05.30 150
Z1_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,4 2017.05.30 145
Z2_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,0 2017.05.30 145
Z3a_Formularz cenowy xlsx 11,1 2017.05.30 144
Z3_ Wzór formularza ofertowego doc 55,5 2017.05.30 147
Z4_Opis przedmiotu zamówienia T doc 39,5 2017.05.30 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1044,0 2017.06.05 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 16,7 2017.06.09 90

Pobierz wszystkie dokumenty