Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.7.2017

"Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, mieszczących się przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 83,0 2017-05-29 160

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 72,5 2017-06-02 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 504,5 2017-05-29 173

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty doc 44,5 2017-05-29 176
Zał. 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 53,5 2017-05-29 183
Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,0 2017-05-29 182
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 38,0 2017-05-29 189
Zał. 5 - Oświadczenie o grupie kapitalowej doc 63,5 2017-06-06 131

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 36,5 2017-06-02 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 42,0 2017-06-02 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2017-06-06 131

Pobierz wszystkie dokumenty