Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.6.2017

"Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, mieszczącej się przy ul. Moniuszki 15-21"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 82,0 2017-05-29 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 72,5 2017-06-02 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 505,4 2017-05-29 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty doc 44,5 2017-05-29 117
Zał. 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 53,0 2017-05-29 114
Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,0 2017-05-29 120
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 38,0 2017-05-29 114
Zał. 5 - Oświadczenie o grupie kapitalowej doc 63,5 2017-06-06 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 33,0 2017-06-02 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,5 2017-06-02 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2017-06-06 65

Pobierz wszystkie dokumenty