Szczegóły ogłoszenia

NA/P/126/2017

"Dostawa siłomierz piezoelektrycznego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,2 2017-05-29 182

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 32,0 2017-05-31 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 171,0 2017-05-29 191

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 49,5 2017-05-29 207
Zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017-05-29 213
Zał nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-05-29 218
Zał nr 4 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,0 2017-05-29 209

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,0 2017-05-31 176

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,0 2017-05-31 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-06-07 148

Pobierz wszystkie dokumenty