Szczegóły ogłoszenia

NA/P/126/2017

"Dostawa siłomierz piezoelektrycznego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,2 2017-05-29 205

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 32,0 2017-05-31 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 171,0 2017-05-29 207

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 49,5 2017-05-29 228
Zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2017-05-29 239
Zał nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-05-29 236
Zał nr 4 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 57,0 2017-05-29 231

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 28,0 2017-05-31 197

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,0 2017-05-31 195

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-06-07 163

Pobierz wszystkie dokumenty