Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-169/17

"Druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-169/17."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 336,5 2017-05-29 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 238,0 2017-05-29 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017-05-29 222
Wykaz zrealizowanych usług doc 32,5 2017-05-29 224
Wzór formularza oferty doc 53,0 2017-05-29 224
Wzór umowy - usługi doc 81,0 2017-05-29 227

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 224,5 2017-06-30 66
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 223,5 2017-07-03 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-07-11 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,3 2017-06-30 64
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 docx 215,4 2017-07-03 59
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2017-07-19 45
JEDZ espd Kc-zp.272-169 17 xml 116,7 2017-05-29 228
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 233,0 2017-06-05 95
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 222,1 2017-07-04 57
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 3 docx 228,2 2017-07-05 50
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 47,0 2017-07-19 43
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 222,5 2017-06-30 65
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 223,5 2017-07-03 73

Pobierz wszystkie dokumenty