Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-42/17

"Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych."

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,3 2017-05-29 325

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 106,1 2017-06-01 349

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 27,7 2017-06-01 342
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 240,5 2017-06-01 344
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 doc 29,5 2017-06-01 354
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a xls 38,0 2017-06-01 350
Parametry oceniane zał. nr 1.2 doc 32,5 2017-06-01 337
Wzór oferty zał. nr 1 doc 25,4 2017-06-01 336
Wzór umowy zał. nr 3 doc 72,0 2017-06-01 341

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS104-207279-pl pdf 118,4 2017-06-01 160

Pobierz wszystkie dokumenty