Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-42/17

"Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych."

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,3 2017-05-29 438

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 106,1 2017-06-01 539

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 27,7 2017-06-01 532
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 240,5 2017-06-01 536
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 doc 29,5 2017-06-01 545
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1a xls 38,0 2017-06-01 543
Parametry oceniane zał. nr 1.2 doc 32,5 2017-06-01 526
Wzór oferty zał. nr 1 doc 25,4 2017-06-01 526
Wzór umowy zał. nr 3 doc 72,0 2017-06-01 533

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2017-OJS104-207279-pl pdf 118,4 2017-06-01 253
Protokol z otwarcia ofert doc 18,3 2017-07-07 58

Pobierz wszystkie dokumenty