Szczegóły ogłoszenia

CRZP/48/2017/AEZ

"Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 519150-N-2017 pdf 230,2 2017-05-26 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianach_1) doc 380,5 2017-05-26 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 300,5 2017-05-26 113
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2017-05-26 111
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2017-05-26 107
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2017-05-26 110
5_Wykaz osób doc 38,5 2017-05-26 112
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2017-05-26 110
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2017-05-26 111
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2017-05-26 112
9_Wzór umowy doc 132,0 2017-05-26 114
_10_Dokumentacja przetargowa rar 13490,2 2017-05-26 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 348,9 2017-06-09 25

Pobierz wszystkie dokumenty