Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/17

"Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w Domu Studenckim DS-9 Omega przy ul. Budryka 9 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-283/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 236,9 2017-05-26 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2017-05-26 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 50,0 2017-05-26 196
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-26 195
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017-05-26 192
Wykaz osób doc 41,0 2017-05-26 200
Wykaz robót doc 46,0 2017-05-26 202
Wzor umowy doc 201,5 2017-05-26 203
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-05-26 196
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-26 200

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017-06-12 114
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2017-06-12 121

Pobierz wszystkie dokumenty