Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/17

"Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w Domu Studenckim DS-9 Omega przy ul. Budryka 9 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-283/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 236,9 2017.05.26 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2017.05.26 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 50,0 2017.05.26 229
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017.05.26 227
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017.05.26 223
Wykaz osób doc 41,0 2017.05.26 233
Wykaz robót doc 46,0 2017.05.26 234
Wzor umowy doc 201,5 2017.05.26 235
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017.05.26 228
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017.05.26 233

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017.06.12 146
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2017.06.12 154

Pobierz wszystkie dokumenty