Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/17

"Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w Domu Studenckim DS-9 Omega przy ul. Budryka 9 na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-283/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 236,9 2017-05-26 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2017-05-26 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 50,0 2017-05-26 152
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-26 151
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017-05-26 150
Wykaz osób doc 41,0 2017-05-26 155
Wykaz robót doc 46,0 2017-05-26 156
Wzor umowy doc 201,5 2017-05-26 157
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-05-26 152
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-05-26 154

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017-06-12 73
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2017-06-12 80

Pobierz wszystkie dokumenty