Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-286/17

"Wykonanie bieżących robót remontowych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-286/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,1 2017-05-25 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 84,6 2017-05-25 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2017-06-09 79
Formularz oferty doc 49,0 2017-05-25 172
Wykaz osób doc 41,0 2017-05-25 168
Wykaz robót doc 48,0 2017-05-25 174
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017-05-25 165
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-25 166
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-05-25 167
Wzór umowy doc 219,0 2017-05-25 171
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-05-25 165

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - Zadanie częściowe nr 1 i Zadanie częściowe nr 2 doc 216,1 2017-06-01 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-06-09 85

Pobierz wszystkie dokumenty