Szczegóły ogłoszenia

KA-2/049/2017

"Remont konserwatorski posadzek oraz polichromii ściennych w budynku KN-1 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej nr 1 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 373,9 2017-05-25 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 99,1 2017-05-25 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52,3 2017-05-25 115
Formularz ofertowy doc 55,5 2017-05-25 110
KANONICZA - polichromie 2017 zip 8191,1 2017-05-25 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 58,0 2017-05-25 112
Projekt umowy docx 98,3 2017-05-25 109
Wykaz osób doc 57,5 2017-05-25 114
Wykaz robót budowlanych doc 62,0 2017-05-25 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,0 2017-05-25 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 185,2 2017-06-09 20
Korekta do projektu umowy doc 47,3 2017-05-30 36
Korekta do SIWZ doc 44,6 2017-05-26 43

Pobierz wszystkie dokumenty