Szczegóły ogłoszenia

KA-2/049/2017

"Remont konserwatorski posadzek oraz polichromii ściennych w budynku KN-1 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej nr 1 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 373,9 2017-05-25 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 99,1 2017-05-25 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52,3 2017-05-25 188
Formularz ofertowy doc 55,5 2017-05-25 188
KANONICZA - polichromie 2017 zip 8191,1 2017-05-25 208
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 58,0 2017-05-25 187
Projekt umowy docx 98,3 2017-05-25 183
Wykaz osób doc 57,5 2017-05-25 188
Wykaz robót budowlanych doc 62,0 2017-05-25 190
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,0 2017-05-25 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 185,2 2017-06-09 183
Korekta do projektu umowy doc 47,3 2017-05-30 112
Korekta do SIWZ doc 44,6 2017-05-26 122

Pobierz wszystkie dokumenty